Ultraljud & Stötvåg

För säkrare diagnostik

Ultraljud

Som en av få kliniker i Halland har vi möjlighet att erbjuda strukturerad bedömning med diagnostiskt Ultraljud! Detta är ett bra verktyg för att diagnostisera problem med muskler, leder, skelett och andra mjukdelar, som tex:

  • Axelbesvär
  • Smärta i senor såsom hälsenebesvär, tennisarmbåge, golfarmbåge, löparknä, hopparknä & hälsporre
  • Muskel- & Ligamentskador
  • Ljumsk- eller höftbesvär mm

Med hjälp av ultraljudsdiagnostik kan vi ge dig grundliga besked om dina besvär redan vid undersökningen och i många fall med samma precision som vid användning av magnetröntgen. Detta är perfekt för dig som vill slippa vänta i flera veckor på besked.

Undersökningen är smärtfri och utförs av vår fysioterapeut Mikael Bengtsson, specialutbildad inom ultraljudsdiagnostik. Boka in en tid här!

Pris: 1000 kr

Vi tar emot patienter från ALLA vårdcentraler.

Stötvågsbehandling

Vi erbjuder fokuserad stötvågsbehandling (focused Extracorporeal Shock Wave Therapy, fESWT) som är ett effektivt sätt att behandla långvarig smärta i sena och muskel. Med hjälp av stötvågor bryts skadad vävnad ner, cirkulationen ökar i området ,vilket stimulerar kroppens förmåga att reparera sig själv. Tillsammans med ett anpassat träningsprogram optimeras läkningen.

Besvär som med fördel kan behandlas är: hälsporre, hopparknä, tennisarmbåge, axelsmärta, höftsmärta etc.

Vi på Strandhälsan är en av få kliniker i Sverige som erbjuder fokuserad stötvågsbehandling. Denna behandling är mer specifik och effektiv jämfört med en s.k. radiell stötvågsapparat, som står för ca 96 % av marknaden i Sverige. Ofta räcker det med tre behandlingar med just den fokuserade stötvågsbehandlingen, tillsammans med ett anpassat träningsprogram för att få ett bra resultat.

Behandlingen omfattas av vårdavgiften och kan ingå i din rehabplan i de fall din fysioterapeut bedömer att det kan vara till nytta för just dina besvär.