Allmänna villkor

Allmänna villkor

Var vänlig ta del av dessa villkor innan du köper träningskort eller söker till oss som patient.

Patient

Som patient anmäler du dig alltid först i receptionen. Detta gäller oavsett om du har en personlig tid till fysioterapeut eller skall rehabträna i våra träningslokaler. Avbokning och ombokning av tid kan göras via vår hemsida, telefon, telefonsvarare eller mail. Avbokning skall ske senast dagen innan. Vid uteblivet eller sen avbokning debiteras du för besöket. Vid missad tid/avbokning är det ditt ansvar att boka ny tid.  All rehabträning sker endast under receptionens öppettider. I träningslokalen gäller nedanstående ordningsregler. Strandhälsan friskriver sig från allt ansvar gällande stöld som åsamkats patient.

Ordningsregler                           

 • Du skall gå in och ut ur lokalen med kod som du får när du anmäler dig i receptionen.
 • Släpp aldrig in andra i lokalen, hänvisa istället till receptionen.
 • Lås in värdesaker i våra låsbara skåp.
 • Plocka iordning och sprita av utrustning du använt och städa efter dig.
 • Respektera andra tränande och visa hänsyn.
 • Var rädd om lokal och utrustning.

Du har tagit del av våra allmänna villkor och godkänner dessa. I och med godkännandet, förbinder du dig att följa reglerna som anges här.

Träningskortskund

Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Det kan inte heller sägas upp i förtid, utan löper enligt avtalad period. Vid regelbrott, som t.ex. utlånande av sitt träningskort, att släppa in obehöriga eller stöld/förstörelse av utrustning eller lokal, sker uteslutning av medlemskap omedelbart utan ev. återbetalning av resterande avtalstid. Du skall alltid ha med dig träningskort som uppvisas när kortkontroll sker. Kortkontroll sker regelbundet på både dag- och kvällstid.

Strandhälsan friskriver sig från allt ansvar gällande skada eller stöld som åsamkats medlem. Medlem ansvarar för att han/hon är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och åtar sig att läsa och följa uppsatta instruktioner vid utrustning.

Doping

Du förbinder dig att inte använda, försälja eller hantera sådana preparat som omfattas av Lagen 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel. De medel som omfattas av lagen framgår vid varje tillfälle av expertgruppens för dopningsmedel enligt dopningslagens lista.

Som medlem medger Du att inom tio dagar efter det att du uppmanats härom ställa upp på dopningskontroll av Strandhälsans Träningscenter utsedd personal. Du medger vidare att efter avstängningstidens slut återigen ställer upp på en dopningskontroll. Kontroll och analys av provet skall vara kostnadsfria för dig. Analysresultatet skall delges dig och du medger också att Strandhälsans Träningscenter som begärt kontrollen informeras om analysresultatet.

Du medger att avstängning får ske så snart du  anmodats att ställa upp på dopningskontroll till dess ett negativt analysresultat lämnats till Strandhälsan Träningscenter eller då du ertappats med överlåtelse av de ovan angivna medlen.

Avstängningstiden skall vara högst tolv månader. Om avstängning skett enligt ovan föreligger inte någon rätt till återbetalning av erlagd tränings-/medlemsavgift.

Ordningsregler

 • Var rädd om lokal och utrustning.
 • Plocka i ordning och sprita av utrustning du använt och städa efter dig.
 • Släpp aldrig in andra i lokalen, hänvisa istället till receptionen.
 • Respektera andra tränande och visa hänsyn.
 • Träningskort gäller från 14 år.
 • Barn under 14 år får vistas i träningslokalerna endast i målsmans sällskap och under ständig uppsyn. Det är inte tillåtet för barn att leka med redskapen.
 • Ungdomar under 18 års ålder får vistas i lokalerna mellan kl 06:00-21:00.

Du har tagit del av våra allmänna villkor och godkänner dessa. I och med godkännandet, förbinder du dig att följa reglerna som anges här.