Vision

Vi finns till för dig som vill ha lite mer. Lite mer kompetens. Lite mer engagemang.

Vår målsättning är att förmedla rörelseglädje till alla vi arbetar med.

På StrandHälsan har vi en mission: Mer hälsa åt folket! För att lyckas med detta tror vi att du själv måste ta ansvar för din hälsa (i den utsträckning som det är möjligt) och då behöver du kunskap och övning. Kunskap om hur din kropp fungerar, vad den gillar, ogillar och vad som ger effekt. Och när du lärt dig det, då har du all makt i dina egna händer.

Vi finns till för dig som vill ha lite mer. Lite mer kompetens. Lite mer engagemang. Mycket mera glädje. Hos oss är du i centrum och vi samlar kompetensen för att hjälpa dig till en friskare, starkare och gladare vardag!